GADE KIJAN YON GASON TRIPOTAY MEZANMI

10Mezanmi pa eseye fe manti sou yon moun san nou pa konn anyen,yon manti ka koz li divizyon nan yon relasyon,yon manti ka koz lanmo,bay manti pa yon …

source

About Author

Loading Facebook Comments ...

10 Comments

 1. 11111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶1

  1111111111111111111111111111111¶1__1¶¶¶

  111111111111111111111111111111¶1_____1¶¶

  11111111111111111111111111111¶1_111___1¶¶

  1111111111111111111111111111¶1_1¶¶¶11_1¶¶

  111111111111111111111111111¶1___1¶¶¶¶_1¶¶

  11111111111111111111111111¶1______1¶¶_1¶¶

  1111111111111111111111111¶¶¶11______1_¶¶¶¶¶¶¶

  11111111111111¶111111111¶¶¶¶¶111______¶¶¶¶¶¶¶

  1111111111111¶¶¶1111111¶¶___¶¶¶11______1¶¶¶¶¶

  11111111111¶¶¶¶¶¶11111¶¶_____1¶¶¶11______1¶¶

  1111111111¶¶___¶¶1111¶¶11______¶¶¶¶11___1¶¶¶

  111111111¶¶____1¶¶11¶¶¶¶111______¶¶¶11_1¶¶¶

  11111111¶¶______1¶¶¶1_1¶¶111______1¶¶¶1¶¶¶

  1111111¶¶________1¶1____¶¶¶111______11¶¶¶

  111111¶¶________11_______1¶¶¶11______¶¶¶

  11111¶¶_________1¶¶1_______¶¶¶¶¶___1¶¶¶

  1111¶¶__________¶¶¶¶¶1_______¶¶1_¶1¶¶¶

  111¶¶1_________1¶¶¶¶¶¶¶1_________1¶¶¶

  11¶¶1______¶¶1_1¶¶¶¶¶¶¶¶1________1¶¶

  1¶¶1______¶¶¶¶_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_____¶¶¶¶

  1¶¶______¶¶¶1¶¶_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶

  1¶¶_____¶¶¶111¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

  1¶¶____1¶¶11111¶¶_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

  11¶¶___¶¶1111111¶¶_11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

  111¶¶_1¶¶11111111¶¶____¶¶¶¶¶¶¶

  1111¶¶1¶¶111111111¶¶_______¶¶¶¶

  11111¶¶¶1111111111¶¶________¶¶¶¶

  111111¶¶11111111111¶¶_________¶¶¶¶¶

  11111111111111111111¶¶__________¶¶¶

  111111111111111111111¶¶________¶¶¶

  1111111111111111111111¶¶______¶¶¶

  1111111111111111111111¶¶_____¶¶¶

  11111111111111111111111¶¶___¶¶¶

  111111111111111111111111¶¶_¶¶¶

  1111111111111111111111111¶¶¶¶
  0  0