Misye malad li pran nan kout poud, an nou gade kòman profèt Mackenson tap fè ger…

0Misye malad li pran nan kout poud, an nou gade kòman profèt Mackenson tap fè gerizon pou li nan non Jezi.


Source

About Author

Comments are closed.