NOURRIBIO, Agritrans, S.A.

0An septanm 2015, avèk vizyon mwen, AGRITRANS pèmèt Ayiti retounen klase pami peyi ekspotatè bannann, yon bagay ki pat rive fè depi an 1954. Nou rive reyini plis pase 10,000 plantè nan zòn Twoudinò – yon modèl pwojè kap kontribiye pou chanje imaj Ayiti.

source

About Author

Comments are closed.