Ou menm kap chache yon bon machi n aba pri kap direw lontan Pa bay tét ou problé…

3


Ou menm kap chache yon bon machi n aba pri kap direw lontan Pa bay tét ou problém men solisyon an kouri ale Nan JeanJean auto sales ki sitiye Nan 5904 B funston street Hollywood FL 33023 rele yo Kon Nye a nan nimero sa —–>> 305 244 5278 siw gen nenpót Kesyon Pa bliye yo van’n machi n Pou Haiti tou rele kon Nye a ou pap regrét youn di lót merci.Source

About Author

Loading Facebook Comments ...

3 Comments